Staut og flott borgerkvinne med hodeplagg laget av en linduk hvor snippene av linduken er tvunnet og festet på toppen av hodet..
(Foto fra Kapitelgården, Visby, Gotland-05.)