I høy- og senmiddelalder er det hevdet at jenter allerede som sjuåringer ble integrert i de voksnes verden og ble kledd i voksendrakt, alt etter hvilket samfunnslag de kom fra. De måtte delta og læres opp i kvinnenes arbeidsområde.