Nålbinding er en svært gammel teknikk hvor løkker bindes sammen ved hjelp av en nål. Det er gjort funn i Norden som kan dateres helt tilbake til bronsealderen. Nålbinding var like vanlig i vikingtiden og middelalderen som strikking er i dag. Nålbindingsteknikken gikk i arv fra mor til datter og har vært aktivt i bruk langt utover 1800-tallet